Skip to content Skip to navigation

Thông tin - Thông báo

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT  CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức Khai giảng Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2021-2022. Tham dự buổi lễ khai giảng có TS Lê Thị...
Thông báo về việc học tập Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-  2022
Thực hiện Kế hoạch 135/KH-CTHC, ngày 10/9/2021 của Khoa Chính trị - Hành chính về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022, Khoa Chính trị - Hành chính xin thông...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN 2021
Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng 02 Giảng viên ngành Quản lý công, mã ngạch V.07.01.03 như sau: 1. Yêu cầu - Là Thạc sĩ trở lên (Giảng...
Khoa Chính trị - Hành chính ĐHQG-HCM tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Quản lý công
Ngày 19-3, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố quyết định của giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM về việc mở ngành đào tạo quản lý công, trình độ đại học của Khoa chính trị - hành chính. Ngành quản lý công...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Giảng viên các ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 02 giảng...
Kính gửi quý thầy cô, các anh chị học viên ! Theo Thông báo số 04/TB-CTHC-ĐT&CTSV ngày 19/6/2020 của Khoa Chính trị - Hành chính về việc chiêu sinh  Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh” khóa 9 (Cấp chứng chỉ) Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH, ngày 23/4/2019 của Bộ Giáo...
THÔNG BÁO CHIÊU SINH Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” khóa 1 (Cấp chứng chỉ)   Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH,...
Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học "Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Giá trị và ý nghĩa thời đại".
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 65/KHLT-CTHC-GDQP ngày 11/6/2020 giữa Khoa Chính trị - Hành chính và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐHQG-HCM về việc Tổ chức Hội thảo khoa học "Hồ Chí...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Giảng viên các ngành Quản lý công, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Hành chính văn phòng, Hành chính học...
Thông báo khai giảng Lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng  dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học” khóa 1 (Cấp chứng chỉ)
Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH, ngày 23/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận...

Trang