Skip to content Skip to navigation

THÀNH LẬP TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐHQG-HCM VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

THÀNH LẬP TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực lý luận chính trị, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-ĐHQG ngày 26 tháng 3 năm 2024 về việc thành lập Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM dựa trên cơ sở tổ chức lại Khoa Chính trị - Hành chính.

Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn cho Giám đốc ĐHQG-HCM những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận chính trị (LLCT); về hoạt động bồi dưỡng, đào tạo giảng viên, cán bộ LLCT đáp ứng nhu cầu giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQG-HCM và của xã hội; quản lý việc thực hiện nội dung, chương trình, giáo trình các môn LLCT nhằm đảm bảo tính pháp lý, tính thống nhất, liên thông và đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập các môn LLCT trong toàn ĐHQG-HCM; tổ chức và thực hiện giảng dạy các môn LLCT cho sinh viên các trường thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM.

Nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành có hiệu quả, sớm ổn định và hoàn thiện chiến lược phát triển Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM trong giai đoạn tiếp theo, ngày 31 tháng 3 năm 2024, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 288/QĐ-ĐHQG về việc công tác nhân sự, trong đó bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Đình Quốc Cường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM.

Trung tâm Lý luận Chính trị ĐHQG-HCM, với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có chuyên môn sâu trong lĩnh vực khoa học chính trị, cùng với tập thể viên chức Trung tâm, quyết tâm phát huy tinh thần đồng thuận, thống nhất, nâng cao chất lượng, thực hiện thành công, hiệu quả giá trị cốt lõi “Chính trực - Đoàn kết - Phát triển”, đưa Trung tâm trở thành đơn vị nghiên cứu, giảng dạy chất lượng cao, khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực khoa học chính trị trong khu vực phía Nam và cả nước.

** Một số hình ảnh của buổi lễ