Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc dời lịch khai giảng Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” khóa 1

Kính gửi quý thầy cô, các anh chị học viên !

Theo Thông báo số 04/TB-CTHC-ĐT&CTSV ngày 19/6/2020 của Khoa Chính trị - Hành chính về việc chiêu sinh  Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” khóa 1,  Khoa Chính trị - Hành chính xin thông báo dời lại thời gian Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” khóa 1. Thời gian khai giảng chính thức Khoa sẽ có thông báo sau đến quý thầy cô, anh chị học viên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Điện thoại: (028) 3724 2160-1430 hoặc 0908 879 206 (Mr. Tuấn Anh) từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng: 8h30-11h30; buổi chiều: 13h00-16h00); Email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn.

Trân trọng ./.