Skip to content Skip to navigation

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA GIẢI CHẠY BỘ, ĐI BỘ ONLINE NĂM 2024 - “VNUHCM 30”

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA

GIẢI CHẠY BỘ, ĐI BỘ ONLINE NĂM 2024 - “VNUHCM 30”

Hưởng ứng phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (27/01/1995 – 27/01/2025)  của Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM, công đoàn Trung tâm Lý luận chính trị tham gia “Giải chạy bộ, đi bộ online năm 2024 - “VNUHCM 30””.

Phong trào là dịp để các viên chức, người lao động, công đoàn viên được rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tạo sân chơi vui khỏe, giàu tính kết nối…cho tập thể các công đoàn viên.

Phong trào sẽ diễn ra trong 03 đợt, kéo dài từ tháng 06/22024 đến tháng 12/2024: Đợt 1 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 45 ngày, bắt đầu từ ngày 10/6/2024 và kết thúc ngày 24/7/2024; Đợt 2 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 60 ngày, bắt đầu từ ngày 08/8/2024 và kết thúc  ngày 06/10/2024; Đợt 3 sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 60 ngày, bắt đầu từ ngày 20/10/2024 và kết thúc  ngày 18/12/2024.

Viên chức, người lao động Trung tâm Lý luận chính trị tích cực hưởng ứng tham gia phong trào với 10 vận động viên đăng ký, kết thúc 1/3 thời gian đợt 1, Công đoàn Trung tâm hoàn thành 206.1 km/450km và có 2 vận động viên đã hoàn thành quảng đường đăng ký.

** Một số hình ảnh hoạt động tham gia giải chạy bộ, đi bộ

A person walking on a sidewalk

Description automatically generatedA person in a yellow shirt and black shorts walking on a street

Description automatically generatedA card with people running

Description automatically generated

 
  A screen shot of a phone

Description automatically generated

A square image of people running

Description automatically generated with medium confidenceA screen shot of a card

Description automatically generated with medium confidenceA card with people running

Description automatically generated with medium confidence