Skip to content Skip to navigation

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển xét kết quả thi THPT (kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023).

  • Ngành Quản lý Công (7340403): 20 điểm (Đã tính điểm ưu tiên)