Skip to content Skip to navigation

Nghiên cứu Khoa học

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHQG LOẠI C MÃ SỐ C2019 - 46 -01
Sáng ngày 29/03/2022, Khoa Chính trị - Hành chính ĐHQG - HCM tổ chức buổi đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại C mã số C2019 - 46 - 01 theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHQG ngày 28/02/2022 của...
Giảng viên Khoa Chính trị - Hành chính tích cực tham gia  các hoạt động khoa học công nghệ lớn của đất nước
Ngày 21.11, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội thảo Giáo dục Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo”, kết nối trực tuyến với nhiều chuyên gia, nhà...
HỘI THẢO QUỐC TẾ “QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ - GOVERNANCE IN DIGITAL TRANSFORMATION"
          Hội thảo do Trung tâm SMEDEC 2 phối hợp với Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia...
HỘI THẢO KHOA HỌC “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”  ...
Bài viết của Ths. Nguyễn Hữu Trinh, Ths Lê Văn Đại trên Tạp chí Management Science Letters (Scopus)
Labor heterogeneity and total factor productivity: evidence from Vietnamese manufacturing private sector”, trên tạp chí Management Science Letters, tháng 01/2020. Huu Trinh Nguyena*, Dai Lea ,...
Bài báo khoa học của Ths. Bùi Thanh Tùng đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 05, Tháng 02/2020
Nâng cao chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động ở TP. Hà Nội Chất lượng cung sức lao động có vai trò rất quan trọng. Việc nâng cao chất lượng nguồn cung thị trường sức lao động một cách hợp...
Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học "Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Giá trị và ý nghĩa thời đại".
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 65/KHLT-CTHC-GDQP ngày 11/6/2020 giữa Khoa Chính trị - Hành chính và Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, ĐHQG-HCM về việc Tổ chức Hội thảo khoa học "Hồ Chí...
Bài báo khoa học của Ths. Bùi Thanh Tùng đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, Tháng 01/2020
Phát triển thị trường sức lao động ở thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế  và văn hóa của cả nước, trong những năm qua...
SÁCH CHUYÊN KHẢO: "TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA"
TRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI   GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA (Contemporary Western Political Philosophy – Value and Significance) SÁCH CHUYÊN KHẢO ĐINH NGỌC THẠCH (Chủ biên...
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN  HỘI THẢO KHOA HỌC “VAI TRÒ CỦA CÁC KHU VỰC KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM”
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN  HỘI THẢO KHOA HỌC   Kính gửi: Quý Thầy Cô và Các nhà khoa học,         Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc...