Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính ĐHQG-HCM tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Quản lý công

Ngày 19-3, ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố quyết định của giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM về việc mở ngành đào tạo quản lý công, trình độ đại học của Khoa chính trị - hành chính.

Ngành quản lý công bậc đại học có mã ngành 7340403. Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm thuộc tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy do Khoa chính trị - hành chính đề xuất xác định trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng được ĐH Quốc gia TP.HCM xác nhận.

Thời điểm đào tạo được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2021. Sau khóa tuyển sinh đầu tiên, khoa tổ chức tổng kết, đánh giá về điều kiện đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tổ chức đào tạo của ngành quản lý công và báo cáo ĐH Quốc gia TP.HCM.

Khoa chính trị - hành chính là đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, theo quyết định số 212/QĐ-ĐHQG ngày 12-3-2019 của giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM dựa trên sự nâng cấp Trung tâm lý luận chính trị.

Trước đó, ngày 16-6-2020, khoa đã tổ chức họp hội đồng khoa học và đào tạo nhằm đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá hồ sơ đề án mở ngành quản lý công trình độ đại học.

Tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng thống nhất thông qua đề án mở ngành quản lý công trình độ đại học cấp khoa sau khi chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề án và đã thông qua hội đồng thẩm định đề án cấp ĐH Quốc gia.

Theo lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, việc mở mã ngành đào tạo quản lý công tiếp tục khẳng định sự phong phú, tính đa dạng trong việc đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy sức mạnh hệ thống và trách nhiệm của ĐH Quốc gia TP.HCM đối với xã hội.

                                                                                                                              Nguồn: Báo Tuổi trẻ