Skip to content Skip to navigation

Đảng - Đoàn thể

THÀNH LẬP TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
THÀNH LẬP TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực lý luận chính trị, Giám...
ÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA  GIẢI CHẠY BỘ, ĐI BỘ ONLINE NĂM 2024 - “VNUHCM 30”
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA GIẢI CHẠY BỘ, ĐI BỘ ONLINE NĂM 2024 - “VNUHCM 30” Hưởng ứng phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Quốc gia Thành phố...
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA  HỘI THAO CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THAM GIA HỘI THAO CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM Sáng 20/4, tại Ký túc xá khu B ĐHQG-HCM, các đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động Trung tâm Lý luận chính...