Skip to content Skip to navigation

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2021-2022

Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức Khai giảng Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2021-2022.

Tham dự buổi lễ khai giảng có TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên, ĐHQG-HCM; TS Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM. Tham dự còn có thầy cô lãnh đạo, giảng viên của Khoa và 61 bạn tân sinh viên ngành Quản lý công khóa 1.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Nguyễn Đình Quốc Cường nhấn mạnh đến mục đích và tầm quan trọng của việc tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa. Trong đó, nhấn mạnh đến việc nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong quá trình học tập và rèn luyện; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên; các chế độ, chính sách đối với sinh viên....; Đồng thời, trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm cơ bản để các em vững vàng bước vào môi trường học tập mới.

 

Theo chương trình học tập, ngày đầu tiên các bạn sinh viên được nghe 02 nội dung chuyên đề “Quá trình xây dựng, phát triển của ĐHQG-HCM; Hệ thống tổ chức; Khu đô thị ĐHQG-HCM” do TS. Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên, ĐHQG-HCM lên lớp; Và nội dung “Chiến lược phát triển Khoa Chính trị - Hành chínhỨng xử văn hóa, lối sống lành mạnh trong môi trường đại học và môi trường mạng” do TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính lên lớp.

Thời gian học tập Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá năm học 2021-2022 của Khoa Chính trị - Hành chính diễn ra từ ngày 05 đến ngày 09/10/2021, theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom.