Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” khóa 1 (Cấp chứng chỉ)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” khóa 1 (Cấp chứng chỉ)

 

Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH, ngày 23/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị trong năm 2020; Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu các môn lý luận chính trị theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM thông báo về kế hoạch tổ chức Khóa “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” khóa 1 như sau:

1. Đối tượng: Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo và đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời lượng: 120 tiết.

3. Giá trị chứng chỉ: Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM là đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị và được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

4. Thời gian học dự kiến: Các ngày từ thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 13/7/2020 (Sáng: 8h15 – 11h30 ; Chiều: 13h00 – 16h00).

5. Địa điểm: Khoa Chính trị - Hành chính, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nội dung khóa học: Gồm các chuyên đề

  • Phương pháp nghiên cứu, giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
  • Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986 đến 2018.
  • Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Thông tin giảng viên

  •  PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật TP.HCM.
  • PGS.TS Hà Minh Hồng – Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.
  • TS. Tần Xuân Bảo - Nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM.
  • TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy, Phó Viện trưởng Viện JVN, ĐHQG-HCM.

8. Học phí: 5.000.000 đ/học viên/khóa. 

9. Hạn cuối đăng ký tham gia lớp: 10/7/2020.

10. Cách thức đăng ký: Liên hệ với Khoa theo 02 cách sau:

- Cách 1: Đăng ký qua số điện thoại: (028) 3724 2160-1430 hoặc 0908 879 206 (Mr. Tuấn Anh) từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng: 8h30-11h30; buổi chiều: 13h00-16h00);

- Cách 2: Đăng ký qua địa chỉ email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn và cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên:……………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………..

Email:………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………..

Mọi thắc mắc về lớp bồi dưỡng, vui lòng liên hệ theo phương thức tại mục 9 để được tư vấn giải đáp.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: