Skip to content Skip to navigation

Thông báo chiêu sinh Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh” khóa 9

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Khoá “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy

Tư tưởng Hồ Chí Minh” khóa 9 (Cấp chứng chỉ)

Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH, ngày 23/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị trong năm 2020; Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu các môn lý luận chính trị theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM thông báo về kế hoạch tổ chức Khóa “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh” khóa 9 như sau:

1. Đối tượng: Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo và đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời lượng: 120 tiết.

3. Giá trị chứng chỉ: Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM là đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị và được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

4. Thời gian học dự kiến: Các ngày từ thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 20/7/2020 (Sáng: 8h15 – 11h30 ; Chiều: 13h00 – 16h00).

5. Địa điểm: Khoa Chính trị - Hành chính, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nội dung khóa học: Gồm các chuyên đề

  • Phương pháp nghiên cứu, giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và sự vận dụng nó ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
  • Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
  • Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

7. Thông tin giảng viên

  • PGS.TS Vũ Tình - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.
  • PGS.TS Huỳnh Thị Gấm – Học viện Chính trị khu vực 2.
  • TS. Ngô Quang Định – Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.

8. Học phí: 5.000.000 đ/học viên/khóa. 

9. Hạn cuối đăng ký tham gia lớp: 17/7/2020.

10. Cách thức đăng ký: Liên hệ với Khoa theo 02 cách sau:

- Cách 1: Đăng ký qua số điện thoại: (028) 3724 2160-1430 hoặc 0908 879 206 (Mr. Tuấn Anh) từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng: 8h30-11h30; buổi chiều: 13h00-16h00);

- Cách 2: Đăng ký qua địa chỉ email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn và cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên:……………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………..

Email:………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………..

Mọi thắc mắc về lớp bồi dưỡng, vui lòng liên hệ theo phương thức tại mục 9 để được tư vấn giải đáp.

Trân trọng./.

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm: