Skip to content Skip to navigation

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC “VAI TRÒ CỦA CÁC KHU VỰC KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM”

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN

 HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Kính gửi: Quý Thầy Cô và Các nhà khoa học,

        Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của các khu vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam” dự kiến vào cuối tháng 11/2019.

        Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời: Quý Thầy Cô và Các nhà khoa học viết bài tham luận Hội thảo.

1. Mục đích hội thảo

        Làm sáng tỏ nội dung, bản chất của phát triển các khu vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam trong những năm qua, từ đó xác định vị trí, vai trò, phạm vi phát triển các khu vực kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó việc phân tích thực trạng phát triển các khu vực kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng XHCN còn góp phần tháo gỡ các nút thắt hiện nay trong mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội XII, góp phần tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phục vụ cho Đại hội XIII.

2. Thời gian và địa chỉ gửi bài tham luận

- Đăng ký tên và tóm tắt bài viết: Gửi về trước ngày 30/9/2019.

- Bài viết hoàn chỉnh xin gửi về trước ngày 31/10/2019.

- Địa chỉ nhận bài:

                                          Khoa Chính trị - Hành chính

                                          Phòng 707, Lầu 7, Nhà điều hành ĐHQG-HCM,

                                          Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

                                          Tel: (08) 37242160, ext: 1432.          

                                          Email: haicps82@gmail.com hoặc lethong0804@gmail.com

3. Thể thức viết bài:

        - Bài viết gồm 3 phần: Tóm tắt nội dung bài viết từ 5 đến 10 dòng, in nghiêng theo co chữ 12; Nội dung bài viết: tối thiểu 5 trang, tối đa 15 trang, nội dung bài viết được in trên giấy khổ A4, cỡ chữ 13 (lề trên: 2,5cm, lề dưới: 2,5cm, lề trái 3,5 cm, lề phải: 2 cm; Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, dãn dòng: 1,5lines); Kết luận: 01 trang; Danh mục tài liệu tham khảo.

        - Bài viết gửi về Ban tổ chức hội thảo (gồm 1 bản in trên giấy và 01 file word theo địa chỉ trên); Bài viết để lại thông tin cá nhân: Họ và tên (học hàm học vị), Đơn vị công tác, số CMND, mã số Thuế, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại liên lạc.  

        Ban Tổ chức sẽ có giấy mời chính thức thông báo thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Hội thảo sau.

        Trân trọng./.

 


 

 

 

 

 

  TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

 


               PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát

 

MỘT SỐ GỢI Ý VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO

 

- Quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của các khu vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam;

- Vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với phát triển các khu vực kinh tế;

- Khái niệm, phân định, và hình thức hoạt động của các khu vực kinh tế;

- Đóng góp của các khu vực kinh tế vào nền kinh tế và hiệu quả hoạt động của các khu vực kinh tế tư nhân;

- Môi trường pháp lý, môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh nhằm phát triển các khu vực kinh tế;

- Mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam;

- Một số vấn đề liên quan khu vực kinh tế nhà nước: Nâng cao hiệu quả hoạt động; đổi mới và sắp xếp khu vực kinh tế nhà nước;

- Một số vấn đề liên quan khu vực kinh tế tư nhân: đổi mới sáng tạo; hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; nâng cao năng suất; tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển các cụm công nghiệp;

- Kinh nghiệm thực tiễn phát triển khu vực kinh tế của các địa phương: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, BR-VT,…

- Những vấn đề khác có liên quan đến chủ đề Hội thảo./.

 

Tập tin đính kèm: