Skip to content Skip to navigation

HỘI THẢO KHOA HỌC “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”

       Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tại cấp ĐHQG loại C, mã số C2018-46-01 do Khoa Chính trị - Hành chính là cơ quan chủ trì thực hiện.
Tham dự Hội thảo có 50 đại biểu là các nhà giáo, nhà khoa học đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM chủ trì buổi Hội thảo.
       Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp, xong Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được tổng số 42 bài viết và đã có 39 bài được lựa chọn in Kỷ yếu Hội thảo. Tại Hội thảo có 05 tham luận được trình bày và nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết và sâu sắc về việc làm gì và làm thế nào để tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên ĐHQG-HCM. Nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung về vị trí, vai trò của các chủ thể trực tiếp đó là người dạy (giảng viên) và người học (sinh viên) và có quan hệ biện chứng với nhau. 1) Đối với giảng viên, suy cho cùng để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị trước hết bản thân giảng viên phải không ngừng tự rèn luyện, nâng cao, hoàn thiện toàn diện về trình độ, phương pháp, kỹ năng. 2) Với sinh viên cần xác định tâm thế học tập tích cực, năng động và sáng tạo. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục lý luận chính trị rất cần đến việc hoàn thiện tài liệu giáo trình, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu giảng dạy trực tuyến trong điều kiện hoàn cảnh mới, xây dựng kho giữ liệu, có thể gắn với các webside của từng đơn vị, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tương tác tích cực với giáo viên, cần mạnh dạn áp dụng nhiều nhiều hình thức phương pháp đánh giá khác nhau…
       Kết quả của Hội thảo đã đem lại nhiều nội dung đánh giá quan trọng cho Đề tài nghiên cứu, đồng thời góp phần vào thực tiễn công tác nghiên cứu, đi sâu phân tích thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó chỉ ra nguyên nhân, những vấn đề đặt ra và đề xuất những phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên ĐHQG Thành phồ Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
       Một số hình ảnh đẹp của buổi Hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM chủ trì buổi Hội thảo.