Skip to content Skip to navigation

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐHQG LOẠI C MÃ SỐ C2019 - 46 -01

Sáng ngày 29/03/2022, Khoa Chính trị - Hành chính ĐHQG - HCM tổ chức buổi đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại C mã số C2019 - 46 - 01 theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHQG ngày 28/02/2022 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Phiên họp được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS.TS Đinh Ngọc Thạch -  Chủ tịch Hội đồng diễn ra thành công tốt đẹp.

PGS.TS Đinh Ngọc Thạch chủ trì Phiên họpTại buổi đánh giá nghiệm thu, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính báo cáo đề tài: “Vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre - Thực trạng và giải pháp”.

TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng báo cáo đề tài

Theo Hội đồng khoa học đánh giá Đề tài được nhóm tác giả thực hiện công phu, nghiêm túc có giá trị lý luận, có ý nghĩa khoa học và tính ứng dụng cao. Nhóm tác giả thực hiện đề tài đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được mục tiêu đề ra./.

 

 

                                                                              

 

nahf Hành

 

nahf Hành

nahf Hành