Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Khoa Chính trị - Hành chính | Trung thực - Chất lượng - Phục vụ

 • Thông báo

  Thông báo

  Các thông báo liên quan đến khoa Chính trị - Hành chính
 • Tin tức - Sự kiện

  Tin tức - Sự kiện

  Tin tức - Sự kiện hoặc hoạt động của Khoa luôn thường xuyên cập nhật
 • Đại học

  Đào tạo - Bồi dưỡng

  Nội dung, thông báo về đào tạo Đại học, Sau đại học và Nghiên cứu Khoa học

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Thông báo

Căn cứ theo Quyết định số 4464/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận danh hiệu thi đua, Khoa Chính trị - Hành chính vinh sự là một trong 31 tập thể thuộc Đại...

Tin tức - Sự kiện

Căn cứ theo Quyết định số 4464/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận danh hiệu thi đua, Khoa Chính trị - Hành chính vinh sự là một trong 31 tập thể thuộc Đại...

Đào tạo bồi dưỡng

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2021-2022
Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức Khai giảng Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2021-2022. Tham dự buổi lễ khai giảng có TS Lê Thị...

Lựa chọn ngành Quản lý công là sự lựa chọn cho tương lai !

Đào tạo Đại học

Chương trình giáo dục đại học thể hiện mục tiêu giáo dục đại học; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục

Đào tạo Sau Đại học

Hình thức đào tạo dành cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành

Đào tạo Bồi dưỡng

Mục tiêu của việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động của cán bộ, công chức

Nghiên cứu Khoa học

Thực hiện triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh khoa học giáo dục và giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo