Skip to content Skip to navigation

HỘI THẢO KHOA HỌC

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

“Vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre

- Thực trạng và giải pháp”

 

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức Hội thảo khoa học: Vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre - Thực trạng và giải pháp kết hợp 02 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tại cấp ĐHQG loại C, mã số C2019-46-01 do Khoa Chính trị - Hành chính là cơ quan chủ trì thực hiện. Mục đích của hội thảo nhằm sơ kết quá trình nghiên cứu đề tài khoa học với những quả đạt được cơ bản. Đồng thời tiếp tục trao đổi, thảo luận, chia sẻ để tiếp tục có nhiều thông tin, những ý kiến sâu sắc đa chiều trên cơ sở phân tích, đánh giá từ thực trạng phát huy vai trò của nông dân trong XDNTM ở Bến Tre. Từ đó có thêm những căn cứ vững chắc để đề xuất một số khuyến nghị, quan điểm định hướng và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy vai trò của nông dân trong XDNTM ở Bến Tre hiện nay.

Tham dự Hội thảo có hơn 30 đại biểu là các nhà giáo, nhà khoa học đến từ một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre, cùng toàn thể giảng viên, sinh viên ngành Quản lý công của Khoa Chính trị - Hành chính tham dự. TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM chủ trì buổi Hội thảo.

Ngay từ khi triển khai kế hoạch, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bến Tre nhất là cấp cơ sở nơi trực tiếp triên khai thực hiện XDNTM, của các nhà khoa học, nhà giáo. Gần 30 bài viết đã được gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo; các bài viết được phản biện và biên tập thành kỷ yếu phục vụ hội thảo. Hầu hết các bài viết đã thể hiện sự phong phú, tính đa dạng và có chất lượng trong việc tiếp cận các vấn đề ở nhiều phương diện, lĩnh vực khác nhau có liên quan đến XDNTM, đến vai trò của nông dân với tư cách là chủ thể tham gia vào quá trình này.

Tại Hội thảo có 06 tham luận được trình bày và nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết và sâu sắc về vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về XDNTM; về lịch sử, văn hóa, con người Bến Tre; về quá trình và kết quả triển khai XDNTM của tỉnh Bến Tre; những yếu tố tác động đến XDNTM ở tỉnh Bến Tre; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Bến Tre

          Kết quả của Hội thảo đã đem lại nhiều nội dung đánh giá quan trọng cho Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG loại C mã số C2019-46-01 do TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng làm chủ nhiệm, đồng thời góp phần vào thực tiễn công tác phát triển nông thôn ở tỉnh Bến Tre giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh tiêu biểu của Hội thảo: