Skip to content Skip to navigation

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2021

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2021

Ngày 18/02/2022, Khoa Chính trị - Hành chính đã tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2021. Đến dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; đại diện Công đoàn ĐHQG-HCM. Hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công tác tài chính năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2021 và bầu Ban Thanh tra Nhân dân Khoa Chính trị - Hành chính, nhiệm kỳ 2022-2024.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động, tuy nhiên, Khoa Chính trị - Hành chính đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2021, Khoa đã tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị cho các trường thành viên và khoa trực thuộc với tổng số 346 lớp; tổ chức nghiệm thu 03 đề tài KH&CN cấp ĐHQG loại C; tổ chức 02 hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; có 5 bài viết đăng trên tạp chí quốc tế, 22 bài đăng tạp chí trong nước, 7 bài viết hội thảo quốc tế và 37 bài viết hội thảo trong nước… Đặc biệt, Khoa đã tổ chức tuyển sinh thành công ngành đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý công khóa 1, với tổng số 61 sinh viên, đạt 101,6% chỉ tiêu.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ viên chức của Khoa đã tích cực tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác giảng dạy, quản lý, phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM chúc mừng tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Khoa đã đạt được những kết quả toàn diện, đồng bộ trên các mặt công tác. Đồng thời, tin tưởng, tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Khoa sẽ tiếp tục đồng sức đồng lòng, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Khoa đã công bố các quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: