Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tuyển sinh ngành Quản lý công bằng phương thức xét trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với Bài luận về ngành Quản lý công (Phương thức 06)

 

Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tuyển sinh ngành Quản lý công bằng phương thức xét trung bình học bạ 3 năm THPT kết hợp với Bài luận về ngành Quản lý công (Phương thức 06)
 

Thông tin liên hệ:

Facebook: Ngành Quản lý công, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh

ĐT:    094.176.1263/ 094.286.1263/ (028)3724.160 (nhánh 1432)

website:http://tuyensinh.spas.edu.vn

#SpasVNUHCM

#Tuyensinh2022

#Quanlycong

#Quanlycongkhonggilakhongthe