Skip to content Skip to navigation

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã” năm 2020 tại tỉnh Bến Tre

Ngày 17/8/2020, Khoa Chính trị -Hành chính, ĐHQG-HCM phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã” năm 2020 tại tỉnh Bến Tre. Qua lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong quản lý, điều hành công tác nói chung, và yêu cầu nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay. Tham gia lớp học có 128 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đến tham dự lễ khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. Về phía Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM có TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách.

Với thời gian 05 ngày thực học, học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề như: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã trong xây dựng nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở xã; Quản lý vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới ở xã; Quản lý dự án đầu tư trong xây dựng nông thôn mới ở xã; Quản lý nguồn lực phát triển kinh tế xã hội ở xã; Quản lý dịch vụ công trong xây dựng nông thôn mới ở xã; Kỹ năng tổ chức cuộc họp ở xã; Kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã.

Một số hình ảnh đẹp tại buổi lễ khai giảng:

Description: C:\Users\MINH HUONG\Downloads\unnamed (2).jpg

Description: C:\Users\MINH HUONG\Downloads\unnamed (3).jpg

Description: C:\Users\MINH HUONG\Downloads\unnamed (4).jpg

Description: C:\Users\MINH HUONG\Downloads\unnamed (1).jpg

Description: C:\Users\MINH HUONG\Downloads\unnamed.jpg