Skip to content Skip to navigation

Khai giảng khóa học Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học

          Ngày 15/6/2020, Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học”. Học viên tham gia lớp học hiện là giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam. TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa phụ trách đến dự và phát biểu khai giảng khóa học.

          Lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học” do các Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực Chủ nghĩa xã hội khoa học giảng dạy. Trong chương trình bồi dưỡng, học viên ngoài việc nghiên cứu các chuyên đề chuyên sâu trong lĩnh vực Chủ nghĩa xã hội khoa học còn được tiếp thu chuyên đề phương pháp giảng dạy mới dựa trên giải quyết vấn đề, ứng dụng công nghệ thông tin và một số vấn đề về E-teaching.

Để hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, học viên phải đảm bảo thời lượng tham gia khóa học trực tiếp trên lớp và hoàn thành tiểu luận theo quy định.

Description: C:\Users\MINH HUONG\Desktop\c09423aacc8f31d1689e.jpg

Toàn cảnh khóa học.

Description: C:\Users\MINH HUONG\Desktop\8d5dc2782d5dd003894c.jpg

TS Phạm Huỳnh Minh Hùng phát biểu khai mạc khóa học.

Description: C:\Users\MINH HUONG\Desktop\7ab84297adb250ec09a3.jpg

Khóa học chụp hình lưu niệm.