Skip to content Skip to navigation

Thông báo khai giảng Lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học” khóa 1 (Cấp chứng chỉ)

Căn cứ Công văn số 1725/BGDĐT-GDĐH, ngày 23/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị trong năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 59/TB-CTHC-ĐT&CTSV, ngày 28/5/2020 của Khoa Chính trị - Hành chính về việc chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học” khóa 1;

 Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM thông báo về kế hoạch khai giảng Lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học” khóa 1 như sau:

1. Đối tượng: Học viên đăng ký khóa học theo Thông báo số 59/TB-CTHC-ĐT&CTSV, ngày 28/5/2020.

2. Thời lượng: 120 tiết.

3. Giá trị chứng chỉ: Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM là đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị và được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.

4. Thời gian nhập học: Ngày 15/6/2020

5. Địa điểm: Phòng 703, Khoa Chính trị - Hành chính, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Chương trình khóa học: (Thời khóa biểu đính kèm)

7. Thông tin giảng viên

- PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM.

- TS. GVC Trần Chí Mỹ, Nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.

- TS. GVC Trần Hùng, Nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM.

- TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy, Phó Viện trưởng Viện JVN, ĐHQG-HCM

- Ths. Trần Bá Nhiệm, Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

8. Học phí: 5.000.000 đ/học viên/khóa. 

9. Cách thức đăng ký: Liên hệ với Khoa theo 02 cách sau:

- Cách 1: Đăng ký qua số điện thoại: (028) 3724 2160-1430 hoặc 0908 879 206 (Mr. Tuấn Anh) từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng: 8h15-11h30; buổi chiều: 13h00-16h00);

- Cách 2: Đăng ký qua địa chỉ email: daotao.spas@vnuhcm.edu.vn và cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên:……………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………..

Email:………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………..

Mọi thắc mắc về lớp bồi dưỡng, vui lòng liên hệ theo phương thức tại mục 9 để được tư vấn giải đáp.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: