Skip to content Skip to navigation

Thông báo tổ chức Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức các môn lý luận chính trị và cấp chứng chỉ theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu các môn lý luận chính trị theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ công văn 1620/BGDĐT-GDĐH ngày 24/4/2018 về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Lý luận chính trị (nay là Khoa Chính trị - Hành chính) tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho giảng viên lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng năm 2019; Khoa Chính trị - Hành chính, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo về kế hoạch tổ chức các lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tháng 9/2019 như sau:
1. Nội dung và giảng viên:
* Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Triết học Mác – Lênin:
- GS.TS Trần Văn Phòng - Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia HCM
- PGS.TS Vũ Tình - Nguyên Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị
- PGS.TS Đinh Ngọc Thạch - Nguyên Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị
- TS. Nguyễn Anh Quốc - Trưởng Khoa Triết, Trường ĐH KHXH &NV TP.HCM
* Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Kinh tế chính trị Mác – Lênin:
- PGS.TS Nguyễn Tấn Phát – Trưởng Ban Tổ chức ĐHQG-HCM, 
                                                 kiêm Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính
- PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình -  Trưởng Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Kinh tế - Luật
- TS. Tần Xuân Bảo - Học viện Cán bộ thành phố
- PGS.TS Nguyễn Chí Hải - Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật
* Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ nghĩa xã hội khoa học:
- GS.TS Hoàng Chí Bảo - Hội đồng Lý luận Trung ương
- TS. Trần Chí Mỹ - Trường ĐH ĐH KHXH &NV TP.HCM
- TS Trần Hùng - Trường ĐH ĐH KHXH &NV TP.HCM
* Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh:
- GS.TS Hoàng Chí Bảo - Hội đồng Lý luận Trung ương
- PGS.TS Vũ Tình - Nguyên Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị
- PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
* Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam:
- TS. Tần Xuân Bảo - Học viện Cán bộ TP.HCM
- TS. Ngô Quang Định – Trường ĐH KHXH &NV TP.HCM
- PGS.TS Huỳnh Thị Gấm – Học viện Chính trị khu vực 2
 2. Đối tượng:    Giảng viên lý luận chính trị tại các cơ sở đào tạo và những người quan tâm.
 3. Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 9/2019
 4. Địa điểm :     Khoa Chính trị - Hành chính, Phòng 703, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
4. Học phí:        5.000.000 đ/học viên. 
5. Địa chỉ liên hệ và đăng ký: 
Khoa Chính trị - Hành chính, Phòng 707, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 37242160 (Ext: 1430); 
Di động: Nguyễn Minh Hải: 0988402499
Đăng ký qua Email: hai82.ussh@gmail.com
7. Học viên đăng ký tham gia lớp học cần ghi đầy đủ thông tin theo mẫu sau:
TT    Họ    Tên    Ngày, Tháng,
năm sinh    Nơi sinh    Giới tính    Dân tộc    Quốc tịch    Cơ quan công tác    Số điện thoại
liên lạc    email

Lưu ý: -    Học viên cần điền đầy đủ và chính xác thông tin khi đăng ký, 
    -   Quý học viên vui lòng theo dõi trên website của Khoa (www.spas.edu.vn) để biết các thông báo có liên quan.
Trân trọng.