Skip to content Skip to navigation

Lễ trao sách của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam cho Khoa Chính trị - Hành chính và Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM

Lễ trao sách của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam

cho Khoa Chính trị - Hành chính và Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM

 

Nhằm góp phần thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam”; Góp phần giới thiệu, quảng bá chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam với thế giới đến với sinh viên Khoa Chính trị - Hành chính nói riêng và ĐHQG-HCM nói chung, ngày 18/10/2022, Khoa Chính trị - Hành chính long trọng tổ chức Lễ Trao tặng sách giữa Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam, Khoa Chính trị - Hành chính và Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM.

Phát biểu tại Lễ Trao tặng sách, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng Bí thư – Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm và hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam đến Khoa và hy vọng rằng trong tương lai, Khoa Chính trị - Hành chính sẽ có nhiều cơ hội được hợp tác với Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam hơn nữa.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ Trao tặng sách:

 

TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Bí thư – Tưởng khoa Khoa Chính trị - Hành chính phát biểu tại Lễ Trao tặng sách

ThS. Phùng Thị Diệu Hương, Bí thư Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM và TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng Bí thư-Trưởng khoa Khoa Chính trị -Hành chính trao hoa và Thư cảm ơn đến ThS. Lê Song Tùng đại diện Quỹ hỗ trợ sáng tạo văn học NT Việt Nam