Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính Khai mạc Lớp tập huấn “DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” cho đội ngũ giảng viên các môn lý luận chính trị

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 03/4/2022 tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lớp tập huấn “Dạy học trực tuyến các môn lý luận chính trị theo mô hình lớp học đảo ngược”. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mô hình “lớp học đảo ngược”, ứng dụng mô hình “lớp học đảo ngược” vào giảng dạy các môn lý luận chính trị trong thời gian tới tại các trường thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM.

Lễ khai mạc vinh dự chào mừng và đón tiếp:

1. TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM.

2. TS. Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM.

3. TS. Nguyễn Tấn Đại, Nghiên cứu viên liên kết LISEC, Đại học Strasbourg, Pháp - Chuyên gia phụ trách giảng dạy chính của Khóa học.

4. Thầy cô là giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng các môn lý luận chính trị của Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM.

Tại Lễ khai mạc, TS Phạm Huỳnh Minh Hùng Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM chia sẻ về tính cấp thiết, ý nghĩa của việc áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược – Flipped classroom” trong giảng dạy các môn lý luận chính trị do Khoa Chính trị - Hành chính phụ trách thực hiện. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 03/4/2022 đến ngày 22/5/2022 với sự tham gia học tập của 44 học viên bao gồm 01 buổi học trực tiếp và 20 giờ làm việc từ xa thông qua hệ thống LMS của ĐHQG-HCM.

Sau Lễ khai mạc, các giảng viên tham lớp học đã lắng nghe phát biểu, giới thiệu của chuyên gia – giảng dạy chính TS. Nguyễn Tấn Đại về mô hình “lớp học đảo ngược”. Đồng thời, lớp học cũng đã lắng nghe ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các học viên tham gia khóa tập huấn.

 

 

Một số hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ Khai giảng.

 

 

(Phát biểu TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM)

(TS Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM phổ biến nội quy lớp học)

(Hình ảnh trao đổi của các học viên)