Skip to content Skip to navigation

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021-2022

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021-2022

 

Ngày 22 tháng 8  năm 2022, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo đại học học chính quy năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đến dự Hội nghị có TS. Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên, ĐHQG-HCM; PGS.TS Hồ Quốc Bằng, Phó Trưởng Ban Đào tạo, ĐHQG-HCM và Ths. Dương Thị Kim Anh, Phó Trưởng Ban Công tác sinh viên, ĐHQG-HCM.

Năm học 2021- 2022 đã diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sự bùng phát của đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến hoạt động của ngành giáo dục nói chung và Khoa Chính trị - Hành chính nói riêng. Trong bối cảnh đó, Khoa Chính trị - Hành chính bắt đầu mở ngành đào tạo, tuyển sinh, tổ chức đào tạo ngành Quản lý công khóa đầu tiên và đã gặp không ít những khó khăn, thách thức về quá trình tiếp cận và triển khai công việc trong tình hình giãn cách toàn xã hội và thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tổ chức đào tạo đại học chính quy. Các quy định, quy chế chưa hoàn thiện. Cùng với đó là cơ sở vật chất, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các điều kiện phục vụ cho công tác đào tạo như tài chính và nhân sự vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, công tác đào tạo đại học chính quy của Khoa Chính trị - Hành chính đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình như: Công tác tuyn sinh năm hc 2021 được triển khai đúng quy trình, quy định và đạt chỉ tiêu đề ra với quy mô đào tạo 61 sinh viên; Công tác giảng dạy và quản lý đào tạo đảm bảo đúng kế hoạch và phù hợp với tình hình thực tế của Khoa, khắc phục những khó khăn, chủ động và tích cực trong điều kiện của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Kịp thời rà soát đề cương chi tiết các môn học, biên soạn tài liệu giảng dạy đáp ứng yêu cầu giảng dạy; Chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý đào tạo, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19; Kịp thời trong việc xây dựng, soạn thảo và ban hành nhiều quy định liên quan đến công tác đào tạo, quản lý sinh viên, đáp ứng yêu cầu về cơ chế, chính sách trong hoạt động điều hành, quản lý chung của Khoa.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính  đánh giá cao những kết quả của Khoa đã đạt được trong năm học 2021-2022 và động viên cán bộ, viên chức của Khoa khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết của Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả của tổ chức bộ máy, đội ngũ; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng công tác đào tạo và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức.

Tại Hội nghị, nhằm kịp thời động viên và khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo năm học 2021-2022, Trưởng Khoa đã trao giấy khen cho tập thể Bộ môn Khoa học Hành chính và Quản trị và TS. Nguyễn Thị Thu Hòa, Trưởng Bộ môn Khoa học Hành chính và Quản trị.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị