Skip to content Skip to navigation

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỤM THI ĐUA SỐ 2, NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Ngày 22/6/2023, Hội nghị Tổng kết Thi đua - Khen thưởng Cụm Thi đua số 2, năm học 2022 - 2023 được tổ chức tại Trường Đại học An Giang thành công tốt đẹp.

Cụm Thi đua số 2 gồm các đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học An Giang và Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM.

Hội nghị đã tổng kết toàn diện các mặt hoạt động của các đơn vị trong năm học 2022 - 2023. Qua thảo luận và biểu quyết tất cả các đơn vị đều được đề xuất đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất; thống nhất đề xuất trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học An Giang được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận cờ thi đua cấp Bộ.

Tại Hội nghị cũng đã tiến hành Ký giao ước thi đua và bầu cụm trưởng. Theo đó, Khoa Chính trị - Hành chính là Cụm Trưởng năm học 2023 - 2024.

Một số hình ảnh từ Hội nghị (Trích ảnh từ Trường Đại học An Giang):

Toàn cảnh trao đổi của Hội nghị

Ký giao ước thi đua

Ảnh lưu niệm