Skip to content Skip to navigation

LỄ TỔNG KẾT KHÓA TẬP HUẤN “DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC BUỔI LỄ TỔNG KẾT KHÓA TẬP HUẤN “DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC” CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 22/5/2022 tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM đã long trọng tổ chức buổi Lễ Tổng kết khóa Tập huấn “Dạy học trực tuyến các môn lý luận chính trị theo mô hình lớp học đảo ngược”. Khóa tập huấn trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về mô hình “lớp học đảo ngược”, ứng dụng mô hình “lớp học đảo ngược” vào giảng dạy các môn lý luận chính trị trong thời gian tới tại các Trường thành viên và Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM.

Lễ Tổng kết vinh dự chào mừng và đón tiếp:

1. TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM.

2. TS. Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM.

3. TS. Nguyễn Tấn Đại, Nghiên cứu viên liên kết LISEC, Đại học Strasbuorg, Pháp.

4. Thầy cô là giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng các môn lý luận chính trị của  Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM.

Tại buổi lễ tổng kết, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM đã có những chia sẻ, nhấn mạnh về tính cấp thiết, ý nghĩa của việc áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược – Flipped classroom” trong giảng dạy các môn lý luận chính trị do Khoa Chính trị - Hành chính phụ trách. Đồng thời, cảm ơn đến chuyên gia, giảng dạy chính TS. Nguyễn Tấn Đại, các giảng viên trợ giảng, cũng như ghi nhận sự nỗ lực, vượt qua vô vàn khó khăn, trở ngại và cố gắng của các thầy cô tham gia học tập, hoàn thành lớp tập huấn diễn ra trong thời gian dài gần 2 tháng (từ 03/4/2022 đến 22/5/2022).

Các giảng viên tham gia lớp tập huấn cũng đã lắng nghe Báo cáo tổng kết khoá tập huấn của chuyên gia – giảng dạy chính TS. Nguyễn Tấn Đại về những kết quả đã đạt, những đúc kết kinh nghiệm từ lớp tập huấn.

Lớp tập huấn đã cấp chứng nhận hoàn thành cho 22 giảng viên tham gia học tập và đặc biệt đã khen thưởng cho 03 giảng viên trợ giảng, 05 học viên có kết quả học tập xuất sắc. Lễ Tổng kết đã lắng nghe những lời tâm sự mang tính chia sẻ, ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi của các giảng viên tham gia lớp tập huấn.

Một số hình ảnh ghi nhận từ buổi Lễ Tổng kết: