Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức Tọa đàm: " Rút kinh nghiệm tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị năm học 2022 – 2023 và sơ kết thí điểm triển khai giảng dạy môn triết học Mác – Lênin theo mô hình “Lớp học đảo ngược”

 

Sáng ngày 22/9/2022 tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM, trong khuôn khổ tổng kết công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị (LLCT) năm học 2021 - 2022, Khoa Chính trị - Hành chính đã tổ chức “Tọa đàm rút kinh nghiệm tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị năm học 2022 – 2023 và sơ kết thí điểm triển khai giảng dạy môn triết học Mác – Lênin theo mô hình lớp học đảo ngược”. Tọa đàm nhằm tổng kết công tác đào tạo và giảng dạy các môn LLCT năm học học 2021-2022 và và sơ kết thí điểm triển khai giảng dạy môn triết học Mác – Lênin theo mô hình lớp học đảo ngược.

Tọa đàm vinh dự đón tiếp và đón nhận những lời phát biểu khai mạc từ TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM .

Tọa đàm vinh dự đón tiếp đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng của các đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQG-HCM: Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Khoa Y,… Cùng toàn thể Thầy Cô là lãnh đạo, viên chức các Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, các giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng các môn lý luận chính trị thuộc Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM.

Tọa đàm đã lắng nghe các báo cáo: 1) ThS. Lê Văn Thông – Phó Bộ môn KH&LLCT trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động giảng dạy các môn LLCT của Khoa Chính trị - Hành chính năm học 2021 – 2022”; 2) TS. Mạch Thị KhánhTrinh, Phó Bộ môn phụ trách KH&LLCT trình bày “Báo cáo sơ kết thí điểm triển khai giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin  theo mô hình lớp học đảo ngược”.

Sau khi nghe các Báo cáo, dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn: TS. Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng Khoa Khoa Chính trị - Hành chính,và TS. Mạch Thị Khánh Trinh, Phó Bộ môn phụ trách KH&LLCT, Tọa đàm đã sôi nổi trao đổi, thảo luận và đóng góp các ý kiến thiết thực về những thuận lợi, khó khăn trong công tác quản lý, giảng dạy các môn LLCT ở các trường thành viên để từ đó đưa ra các giải pháp, hướng giải quyết để công tác đào tạo, giảng dạy các môn LLCT trong thời gian tới sẽ đạt những kết quả tốt hơn.

Tại buổi Tọa đàm, ghi nhận sự đóng góp của quý Thầy, Cô tiên phong trong việc giảng dạy thí điểm  môn Triết học Mác – Lênin  theo mô hình lớp học đảo ngược, Khoa Chính trị - Hành chính đã tiến hành khen thưởng 5 giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tọa đàm đã lắng nghe TS. Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính phát biểu tổng kết cùng những kết quả thành công và cảm ơn quý vị đại biểu và các giảng viên tham dự Tọa đàm.

Một số hình ảnh ghi nhận từ buổi Tọa đàm:

 

c