Skip to content Skip to navigation

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2019 -2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính và Công đoàn ĐHQG-HCM, ngày 20/12/2019 Công đoàn cơ sở (CĐCS) Khoa Chính trị - Hành chính đã tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đến dự Đại hội có Ths.Lâm Tường Thoại, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, bà Nguyễn Thị Bích Loan, Ủy viên UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM, bà Ngô Mỹ Hương, đại diện CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM, cùng toàn thể công chức, viên chức là đoàn viên công đoàn Khoa Chính trị - Hành chính.

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo hoạt động CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đại hội nhận được các phát biểu chỉ đạo, ý kiến đóng góp của các đại biểu và đoàn viên công đoàn, tiêu biểu như: Phát biểu của Bà Phạm Thị Thu Hương, Bí thư Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính; phát biểu của Ths. Lâm Tường Thoại Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM; phát biểu của TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị - Hành chính.

Đại hội cũng đã thực hiện thành công công tác bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban chấp hành CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 03 đồng chí.

Ban Chấp hành Công đoàn Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2019 - 2022

Sau Đại hội, phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã họp để bầu chức danh chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2019 – 2022. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hường đã trúng cử chức danh Chủ tịch CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2019 – 2022 và các Ủy viên BCH gồm: Đ/c Lê Văn Thông và đ/c Phan Thị Cẩm Lai.

  

   Đại hội CĐCS Khoa Chính trị - Hành chính nhiệm kỳ 2019 – 2022 thể hiện ý chí, nguyện vọng của đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn và nhất trí thông qua các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2019 - 2022 như sau:

1. 100% CBVC thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. 100% CBVC hưởng ứng phong trào “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

3.  Hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn là giảng viên có bài báo đăng trên tạp chí và kỷ yếu khoa học các cấp.

4. Hàng năm, 100% CBVC đưọc khám sức khỏe định kỳ.

5. Hàng năm, 100% CBVC hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong đó trên 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

6. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 2 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

7. 100% nữ CBVC đăng ký thực hiện các phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; hàng năm phấn đấu trên 80% nữ CBVC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở trở lên.

8. 100% đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do cơ quan và công đoàn phát động.

9. Có ít nhất 02 đoàn viên công đoàn hoàn thành bảo vệ luận án tiến sỹ.