Skip to content Skip to navigation

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2019

          Sáng ngày 16/01/2020, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM đã tổ chức thành công Hội nghị Công chức Viên chức năm 2019. Đến tham dự Hội nghị có ThS. Lê Thị Anh Trâm, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ, TS. Nguyễn Thị Hảo, Phó Trưởng ban Ban Đại học và ThS. Ngô Mỹ Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM. TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách, bà Nguyễn Thị Kim Hường, Chủ tịch Công đoàn Khoa điều hành Hội nghị.

          Tại Hội nghị, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã nghe và thảo luận báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Khoa năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020, báo cáo tình hình tài chính của Khoa trong năm 2019 và phương hướng năm 2020, báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban Thanh tra Nhân dân và bầu Ban Thanh tra Nhân dân mới. Hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 – 2019.

          Một số hình ảnh đẹp tại Hội nghị: