Skip to content Skip to navigation

Giảng viên trẻ Khoa Chính trị - Hành chính tham dự và trình bày tham luận tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021

Trong hai ngày 25 và 26/11/2021 ThS. NCS. Đào Văn Hân là giảng viên tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tham dự và trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng Chính phủ điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số - Thách thức phát triển nguồn nhân lực” tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, 2021 diễn ra tại Thành phố Hà Nội.

Các thành viên diễn đàn trên toàn cầu cùng chào mừng quý vị đại biểu tham dự

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo

Đây là diễn đàn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm củng cố mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tạo diễn đàn để các trí thức trẻ đang học tập, sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam trong cuông cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu; đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách phát huy trí thức trẻ Việt Nam chủ động, nỗ lực cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước.

ThS. NCS. Giảng viên Bộ môn Khoa học Hành chính và Quản trị,

Khoa Chính trị - Hành chính