Skip to content Skip to navigation

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC CHO GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN VÀ KHOA TRỰC THUỘC ĐHQG-HCM

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 của ĐHQG-HCM đã chỉ đạo quyết định tiếp tục tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập tại các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM trong tháng 3/2020.

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ giảng dạy và chương trình học cho sinh viên trong thời gian nghỉ, các trường đại học thành viên chủ động xây dựng kế hoạch triển khai giảng dạy online bắt đầu từ ngày 09/3/2020. Trên tinh thần đó, Ban Chủ nhiệm Khoa Chính trị - Hành chính chỉ đạo các bộ môn, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng tham gia các buổi tập huấn giảng dạy online của các cơ sở đào tạo, chủ động sử dụng công nghệ và các phương thức dạy trực tuyến. Khoa đã tổ chức cho toàn bộ giảng viên bố trí trang thiết bị giảng dạy online đặt tại Khoa để hỗ trợ trực tiếp cho các giảng viên tham gia giảng dạy đúng theo tiến độ và thời khóa biểu của các trường.

Sau ngày đầu tiền tổ chức dạy online (ngày 09/3/2020) tại các cơ sở đào tạo như: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc tế, bước đầu các giảng viên của Khoa Chính trị - Hành chính đều lên lớp đầy đủ, đúng giờ và bảm bảo đúng thời gian giảng dạy theo thời khóa biểu. Qua các lớp online, giảng viên đã tương tác trực tiếp cùng sinh viên thông qua camera, micro và trao đổi trên diễn đàn, phòng học online… Đánh giá chung, qua ngày đầu tiên giảng dạy online, các giảng viên tiếp cận được công nghệ, làm quen được với môi trường giảng dạy trực tuyến... Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số lỗi kỹ thuật, những khó khăn trong lần đầu tiên tương tác và xử lý bài giảng online….

Trong thời gian tới, Khoa Chính trị - Hành chính tiếp tục hỗ trợ giảng viên về mặt kỹ thuật cũng như trang thiết bị để đảm bảo giảng viên lên lớp đúng thời gian, chương trình và tiến độ của các cơ sở đào tạo.