Skip to content Skip to navigation

TỌA ĐÀM KHOA HỌC ĐỊNH HƯỚNG MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, ĐHQG-HCM, GIAI ĐOẠN 2023 – 2025, TẦM NHÌN 2030

 

 

Ngày 07/10/2022, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM đã có một buổi tọa đàm khoa học. Chủ đề “Định hướng mở mã ngành đào tạo tại Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM, giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn 2030”

Toạ đàm vinh dự đón tiếp các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn đến tham dự và trao đổi chuyên sâu về nội dung Tọa đàm. Qua gần 3 giờ làm việc, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn đã cùng phân tích, chia sẻ các ý kiến có giá trị chuyên sâu xoay quanh công tác mở ngành đào tạo theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình của Khoa Chính trị - Hành chính. TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng ghi nhận và bày tỏ sự trân quý với sự tham gia chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn đã giúp Khoa có sự đánh giá sâu sắc và gợi mở nhiều kinh phương án hữu ích, có giá trị trong công tác mở ngành đào tạo tại Khoa cũng như định hướng xây dựng và phát triển Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM trong tương lai.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi Tọa đàm:

 

A group of people sitting in a room

Description automatically generated with low confidence