Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính tham gia Hội thao ĐHQG-HCM năm 2020

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 25 năm thành lập ĐHQG – HCM. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức rèn luyện thân thể nâng cao sức khoẻ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, sáng ngày 02/01/2020, Công đoàn Khoa Chính trị - Hành chính đã phối hợp với các công đoàn: Văn phòng Công đoàn ĐHQG – HCM; Khoa Y – ĐHQG; Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM; Thư viện Trung tâm, Ban Quản lý Dự án xây dựng, tổ chức Hội thao năm 2020.

Trong Hội thao, các công đoàn viên của Khoa đã tham gia tranh tài ở cả 2 nội dung thi đấu: 1. Đường chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân (dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý, tuổi từ 50 trở lên); 2. Chạy việt dã (dành cho các đối tượng từ 40-50 tuổi và dưới 40 tuổi).

Trên tinh thần thể thao vui, khỏe, các công đoàn viên của Khoa đã mang đến cho Hội thao không khí thi đua và sự cổ vũ rất sôi nổi, nhiệt tình, góp phần không nhỏ cho sự thành công của Hội thao.

Hội thao không chỉ là dịp để các công đoàn viên của Khoa rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các công đoàn viên của Khoa với các đơn vị thành viên trực thuộc ĐHQG – HCM.