Skip to content Skip to navigation

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THI GIẢNG TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN ĐỢT I/2020

Ngày 06/02/2020, Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức Hội đồng thi giảng cho 06 ứng viên vào vị trí Giảng viên của Khoa nhằm bổ sung đội ngũ giảng viên của Khoa Chính trị - Hành chính. Tham dự Hội đồng gồm có: 1) TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị - Hành chính (Chủ tịch Hội đồng); 2) TS. Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng khoa Khoa Chính trị - Hành chính; 3) TS. Hà Quang Thanh, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp.HCM; 4) PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm, Nguyên Trưởng khoa Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II; 5) TS. Ngô Quang Định, Nguyên Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; 6) TS. Trần Hoàng Hảo, Trưởng Bộ môn Hồ Chí Minh học và Lịch sử Đảng, Khoa Chính trị - Hành chính; 7) Bà Nguyễn Thị Kim Hường, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị (Thư ký Hội đồng). Để thực hiện tổ chức thi giảng thử, trước đó các ứng viên ứng tuyển đã trải qua 02 vòng thi sơ loại hồ sơ và vòng phỏng vấn.