Skip to content Skip to navigation

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, ĐHQG-HCM

 

 

Sáng ngày 20/12/2022, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị Viên chức năm 2022. Đây là sự kiện thường niên nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động của Khoa trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng – Bí thư Chi bộ - Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính và ThS. Lê Văn Thông – Chủ tịch Công đoàn Khoa chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị VC-NLĐ năm 2022

 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu – Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM; PGS.TS. Hồ Quốc Bằng – Phó Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG-HCM; ThS. Ngô Mỹ Hương – Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM cùng với sự tham gia của gần 28 viên chức, người lao động của Khoa Chính trị - Hành chính.

TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng - Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính phát biểu Khai mạc Hội nghị, khuyến khích viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, tích cực thảo luận và đóng góp các ý kiến để phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế còn đang tồn tại.