Skip to content Skip to navigation

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CHÍNH TRỊ HỌC VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Giảng viên Bộ môn Hành chính công và Bộ môn Chính trị học như sau:...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM 2019
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên như sau: Trưởng...
Trung tâm Lý luận Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018
Ngày 17/1, Trung tâm Lý luận chính trị ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018. Đến dự có ông Trần Anh Cường - Phó Ban Công tác sinh viên, Phỏ Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM...

Trang