Skip to content Skip to navigation

Tin tức - Sự kiện

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NĂNG LỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ KINH TẾ XÃ HỘI CHUYÊN SÂU CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE
         Qua 05 ngày tổ chức thực hiện, lớp “Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã theo...
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NĂNG LỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ KINH TẾ XÃ HỘI CHUYÊN SÂU CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE.
Ngày 17/8/2020, Khoa Chính trị -Hành chính, ĐHQG-HCM phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Giảng viên các ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 02 giảng...
 Chương trình Hướng về cộng đồng năm 2020 của khoa Chính trị - Hành chính trao 30 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Chương trình Hướng về cộng đồng năm 2020 của khoa Chính trị - Hành chính trao 30 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre   Ngày 24/7/2020,...
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam”
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam”   Ngày 27/7/2020, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM khai giảng lớp “Bồi dưỡng...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 – 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021
Thực hiện Công văn số 375/ĐHQG-TĐKT ngày 03/3/2020 của ĐQHG-HCM về việc chia Cụm thi đua trong ĐHQG-HCM. Cụm Thi đua số 2 (Cụm 2) được thành lập gồm 05 thành viên: Trường Đại học...
Khoa Chính trị - Hành chính thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre
Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM có buổi thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nhân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng...
Hai giảng viên Khoa Chính trị - Hành chính bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ
Trong tháng 6/2020, Khoa Chính trị - Hành chính có hai giảng viên cơ hữu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ: NCS Bùi Thanh Tùng thuộc Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin và NCS Bùi Anh Thư thuộc Bộ môn Hồ...
Công đoàn Khoa Chính trị - Hành chính tham gia và đạt giải Ba tại Hội thi ảnh “Khoảnh khắc hạnh phúc” do Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức
Thực hiện Thông báo số 104/CĐ-ĐHQG ngày 04/6/2020 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức hội thi ảnh “Khoảnh khắc hạnh phúc” nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020, Công đoàn Khoa Chính trị -...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ DÀO TẠO THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Sáng ngày 16/6/2020, Khoa Chính trị - Hành chính (Khoa) tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa nhằm đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá hồ sơ Đề án mở ngành Quản lý công...
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC”
          Ngày 15/6/2020, Khoa Chính trị - Hành chính tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy Chủ...
Bài viết của Ths. Nguyễn Hữu Trinh, Ths Lê Văn Đại trên Tạp chí Management Science Letters (Scopus)
Labor heterogeneity and total factor productivity: evidence from Vietnamese manufacturing private sector”, trên tạp chí Management Science Letters, tháng 01/2020. Huu Trinh Nguyena*, Dai Lea ,...

Trang