Skip to content Skip to navigation

Tin tức - Sự kiện

TỔ CHỨC  LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU NGHIỆP VỤ VỀ MÔI TRƯỜNG  CHO CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH MÔI TRƯỜNG Ở XÃ NĂM 2020
TỔ CHỨC  LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU NGHIỆP VỤ VỀ MÔI TRƯỜNG  CHO CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH MÔI TRƯỜNG Ở XÃ NĂM 2020             Thực hiện Kế...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC              Ngày 05/11/2020, Hội...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ  VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ QUẢN LÝ
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ  VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ QUẢN LÝ             Nhằm mục...
ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA THỰC TẾ ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
  ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA THỰC TẾ ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH   Ngày 02/10/2020, Đại học...
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG  KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE           Thực hiện Kế hoạch số...
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2020  TẠI TỈNH BẾN TRE
  KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ  NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE         ...
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NĂNG LỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ KINH TẾ XÃ HỘI CHUYÊN SÂU CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE
         Qua 05 ngày tổ chức thực hiện, lớp “Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã theo...
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NĂNG LỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ KINH TẾ XÃ HỘI CHUYÊN SÂU CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE.
Ngày 17/8/2020, Khoa Chính trị -Hành chính, ĐHQG-HCM phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng Lớp “Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội chuyên sâu...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN
Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Giảng viên các ngành Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 02 giảng...
 Chương trình Hướng về cộng đồng năm 2020 của khoa Chính trị - Hành chính trao 30 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Chương trình Hướng về cộng đồng năm 2020 của khoa Chính trị - Hành chính trao 30 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre   Ngày 24/7/2020,...
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam”
Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam”   Ngày 27/7/2020, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM khai giảng lớp “Bồi dưỡng...
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2019 – 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021
Thực hiện Công văn số 375/ĐHQG-TĐKT ngày 03/3/2020 của ĐQHG-HCM về việc chia Cụm thi đua trong ĐHQG-HCM. Cụm Thi đua số 2 (Cụm 2) được thành lập gồm 05 thành viên: Trường Đại học...

Trang