Skip to content Skip to navigation

Tin tức - Sự kiện

HỘI THẢO KHOA HỌC “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”  ...
TS. Nguyễn Đình Quốc Cường*   Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn coi...
Cách nay tròn 120 năm, ngày 5 tháng 6 năm 1911 tại Bến Nhà Rồng, Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã xuất dương tìm đường cứu nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN 2021
Khoa Chính trị - Hành chính trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng 02 Giảng viên ngành Quản lý công, mã ngạch V.07.01.03 như sau: 1. Yêu cầu - Là Thạc sĩ trở lên (Giảng...
Buổi làm việc giữa Khoa Chính trị - Hành chính và Trường Đại học Kinh tế Luật bàn về vấn đề liên thông, song ngành
Buổi làm việc giữa Khoa Chính trị - Hành chính và Trường Đại học Kinh tế Luật bàn về vấn đề liên thông, song ngành. Học Quản lý công, các em có cơ hội có thêm bằng cử nhân Luật, có cơ hội học lên Ths...
TỔ CHỨC  LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU NGHIỆP VỤ VỀ MÔI TRƯỜNG  CHO CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH MÔI TRƯỜNG Ở XÃ NĂM 2020
  Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-CTHC ngày 15/10/2020. Ngày 9/11/2020, Khoa Chính trị -Hành chính, ĐHQG-HCM phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng Lớp “bồi dưỡng chuyên sâu...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC              Ngày 05/11/2020, Hội...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ  VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ QUẢN LÝ
             Nhằm mục đích tinh gọn bộ máy và kiện toàn tổ chức, nhân sự để phù hợp với chiến lược phát triển của khoa Chính trị -...
ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA THỰC TẾ ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
Ngày 02/10/2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã có buổi kiểm tra thực tế Đề án mở ngành đào tạo Quản lý công trình độ đại học tại khoa Chính trị - Hành chính. Tham dự buổi...
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG  KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE
Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-CTHC ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Khoa Chính trị - Hành chính,ĐHQG-HCM về việc tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và thực hiện các quy trình về công tác cán bộ...
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2020  TẠI TỈNH BẾN TRE
  KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ  NĂM 2020 TẠI TỈNH BẾN TRE         ...

Trang