Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính họp Hội đồng khoa học và Đào tạo thông qua đề án mở ngành Quản lý công trình độ đại học

Sáng ngày 16/6/2020, Khoa Chính trị - Hành chính (Khoa) tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa nhằm đóng góp ý kiến, nhận xét, đánh giá hồ sơ Đề án mở ngành Quản lý công trình độ đại học. TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa phụ trách, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẳng thắng trao đổi với tinh thần trách nhiệm cao và thống nhất thông qua Đề án mở ngành Quản lý công trình độ đại học cấp Khoa sau khi chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề án và sớm thông qua Hội đồng thẩm định Đề án cấp ĐHQG.

Description: C:\Users\MINH HUONG\Desktop\a92cf5b24998b4c6ed89.jpg

Thành viên Hội đồng làm việc.