Skip to content Skip to navigation

Khoa Chính trị - Hành chính được thông qua đề án mở ngành Quản lý công trình độ đại học

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

           Ngày 05/11/2020, Hội đồng thẩm định đề án mở ngành đào tạo Quản lý công trình độ đại học của Khoa Chính trị - Hành chính (theo Quyết định số 1323/QĐ-ĐHQG ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc ĐHQG-HCM) đã tiến hành buổi làm việc dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Linh Thước - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng - Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính khái quát quá trình triển khai thực hiện Đề án ngành Quản lý công. TS. Nguyễn Thị Thu Hòa - Trưởng Bộ môn Khoa học Hành chính và Quản trị báo cáo tóm tắt đề án.

Tại buổi làm việc, Hội đồng thẩm định đánh giá cao việc chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học, chuyên nghiệp về hồ sơ Đề án của Khoa Chính trị - Hành chính, đồng thời có những góp ý sâu sắc nhằm để đề án được hoàn chỉnh hơn. Hội đồng thẩm định khẳng định chủ trương mở ngành đào tạo Quản lý công trình độ đại học của Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM là một hướng tiếp cận đúng đắn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn về đào tạo nguồn nhân lực khu vực công hiện nay và thống nhất thông qua.

Thay mặt Khoa Chính trị - Hành chính, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng phát biểu cảm ơn và tiếp thu những đóng góp quý báu, khoa học và chân tình của Hội đồng thẩm định; cam kết nhanh chóng điều chỉnh, bổ sung những nội dung góp ý của Hội đồng thẩm định để hoàn thành hồ sơ và sớm triển khai công tác tư vấn tuyển sinh và đào tạo vào năm 2021.                  

                                                                                                  Tin và ảnh: Văn Hân

           

                  Ảnh 1. GS.TS. Trần Linh Thước, Chủ tịch Hội đồng thông qua các quyết định và chương trình

 

               Ảnh 2. Đại diện Khoa Chính trị - Hành chính, TS. Nguyễn Thị Thu Hòa trình bày tóm tắt Đề án