Skip to content Skip to navigation

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam”

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam”

 

Ngày 27/7/2020, Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM khai giảng lớp “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam”. Tham dự khai giảng có TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chính trị - Hành chính.

 

Học viên tham gia lớp học là giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam. Trong chương trình bồi dưỡng, học viên được các nhà khoa học có uy tín học thuật và kinh nghiệm giảng dạy giới thiệu các chuyên đề như: Nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; Những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước từ năm 1986 đến năm 2018; Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Các Đại hội hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, học viên sẽ tự nghiên cứu và viết tiểu luận để hoàn thành khóa học.

Phát biểu tại buổi khai giảng, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng nhấn mạnh “Đây là lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam đúng vào dịp đặc biệt, khi cả nước đang cùng nhau thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng càng có ý nghĩa thiết thực”; đồng thời TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng động viên các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy của khóa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kết hợp việc tự học và nghiên cứu đảm bảo chất lượng của khóa học.

Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là lớp thứ tư kể từ đầu năm 2020 đến nay. Trước đó, Khoa Chính trị - Hành chính đã tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp giảng dạy các môn tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kinh tế chính trị Mác - Lênin./.

 

 

 

 

TS. GVCC. Nguyễn Việt Hùng, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng chụp hình lưu niệm với học viên

 

 

TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng