Skip to content Skip to navigation

Đoàn ĐHQG-HCM kiểm tra thực tế đế án ngành đào tạo Quản lý công trình độ Đại học tại Khoa Chính trị - Hánh chính

Ngày 02/10/2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã có buổi kiểm tra thực tế Đề án mở ngành đào tạo Quản lý công trình độ đại học tại khoa Chính trị - Hành chính.

Tham dự buổi làm việc, về phía ĐHQG-HCM có sự tham dự của TS. Nguyễn Thị Hảo, Quyền Trưởng ban Ban Đại học làm Trưởng đoàn và đại diện các Ban chức năng như: Tổ chức – Cán bộ,  Kế hoạch – Tài Chính. Về phía Khoa Chính trị - Hành chính có sự tham dự của TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng, Phó Trưởng khoa phụ trách, TS. Nguyễn Đình Quốc Cường, Phó Trưởng khoa, các thầy cô thuộc Bộ môn Khoa học Hành chính và Quản trị, đại diện các bộ phận liên quan như: Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Đào tạo – Công tác sinh viên.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thị Hảo, Quyền Trưởng ban Ban Đại học đã thông qua quyết định của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đồng thời khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM về vấn đề mở ngành đào tạo quản lý công tại khoa Chính trị - Hành chính. Đại điện Khoa Chính trị - Hành chính TS. Nguyễn Đình Quốc Cường đã báo cáo tóm tắt về Đề án, tình hình nhân sự, cơ sở vật chất, tài liệu học tập mà khoa đã chuẩn bị phục vụ cho Đề án mở ngành.  

Sau khi đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại Khoa Chính tri – Hành chính, Đoàn đã có những đánh giá cao Đề án và sự sẵn sàng của Khoa Chính trị - Hành chính cho việc mở ngành đào tạo Quản lý công trình độ đại học. Cung với đó, Đoàn kiểm tra cũng đã có những góp ý về nhân sự, cơ sở vật chất, tài liệu, không gian thư viện để phục vụ cho đề án mở ngành theo quy định của Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 09/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện Khoa Chính trị - Hành chính, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng trân trọng cảm ơn và tiếp thu những góp ý của các thành viên trong Đoàn, đồng thời có những cam kết về việc hoàn thiện những nội dung góp ý trong buổi làm việc ngày hôm nay để Đề án mở ngành được hoàn thiện trước khi bảo vệ trước hội đồng mở ngành đào tạo của ĐHQG-HCM.

Cuối buổi làm việc, thay mặt cho Khoa Chính trị - Hành chính, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Ban Giám đốc, các Ban chức năng, đặc biệt là các ban Đại học, Tổ chức – Cán bộ, Kế hoạch – Tài chính đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ Khoa Chính trị  - Hành chính trong suốt quá trình xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Quản lý công trình độ đai học.

 

                                                                                                 Ảnh: Tuấn Anh

                                                                                                 Tin:  Văn Hân

 

 

Quang cảnh buổi làm việc tại Khoa Chính trị - Hành chính

 

 

Đại diện Đoàn ĐHQG-HCM,  kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ mở ngành đào tạo

 

 

 

Đại diện Đoàn ĐHQG-HCM, kiểm tra không gian phục vụ học tập và đọc sách của sinh viên

 

 Đoàn ĐHQG-HCM chụp hình lưu niệm với Khoa CT-HC