Skip to content Skip to navigation

Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức thành công Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi bộ Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM tổ chức thành công Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 

 Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐH ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy ĐHQG-HCM. Ngày 19/8/2022, Chi bộ khoa Chính trị - Hành chính đã tổ chức thành công “Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Tham dự Hội nghị có TS Phạm Huỳnh Minh Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Chính trị - Hành chính và toàn thể đảng viên, viên chức và BCH Chi Đoàn khoa Chính trị - Hành chính. Hội nghị cũng vinh dự đón tiếp đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị.

Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết; từ đó chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa các Nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, TS Phạm Huỳnh Minh Hùng nhấn mạnh “Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM cần nghiêm túc tiếp thu và sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, riêng đối với đội ngũ giảng viên của Khoa cần vận dụng các nội dung phù hợp vào bài giảng trong từng vấn đề cụ thể”. Đồng thời, TS Phạm Huỳnh Minh Hùng cũng lưu ý đặc biệt đối với Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và yêu cầu Chi ủy và từng đảng viên nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình cụ thể trong công tác đảng tại Khoa Chính trị - Hành chính.

Kết thúc buổi Hội nghị, các đảng viên, viên chức được triệu tập tham dự Hội nghị thực hiện bài thu hoạch qua hình thức trắc nghiệm online.

 

Một số hình ảnh từ Hội nghị