Skip to content Skip to navigation

Buổi làm việc giữa Khoa Chính trị - Hành chính và Trường Đại học Kinh tế Luật bàn về vấn đề liên thông, song ngành

Buổi làm việc giữa Khoa Chính trị - Hành chính và Trường Đại học Kinh tế Luật bàn về vấn đề liên thông, song ngành. Học Quản lý công, các em có cơ hội có thêm bằng cử nhân Luật, có cơ hội học lên Ths, TS nếu đáp ứng một số điều kiện theo quy định. Mọi thông tin chi tiết, các em hãy tham khảo tại: http://www.tuyensinh.spas.edu.vn;

Hotline: 094 176 1263 / 094 286 1263